Ceník

  • Lekce probíhají pod vedením dlouholetého trenéra squashe Dominika Šáchy.
  • Předplacené tréninkové lekce mají platnost 1 rok od data vystavení. Trénink ve dvojici = + 100 Kč/hod.
  • Rezervovaný trénink je možné bezplatně zrušit 48 hodin dopředu. Pokud bude trénink zrušen později, je nutno uhradit jej v plné výši.
  • Klienti trénují na vlastní nebezpečí.
  • Tréninku se mohou účastnit pouze zdraví hráči.