Ceník

  • Předplacené tréninkové lekce mají platnost 1 rok od data vystavení.
  • Rezervovaný trénink je možné bezplatně zrušit 48 hodin dopředu. Pokud bude trénink zrušen později, je nutno uhradit jej v plné výši.
  • Klienti trénují na vlastní nebezpečí.
  • Tréninku se mohou účastnit pouze zdraví hráči.